SCANDIC. Eva Lundström är nu tillförordnad marknadschef på Scandic Sverige AB.

Lundström till Scandic